Menu

Välkommen!

Byråns verksamhet är huvudsakligen inriktad på familjerätt och brottmålsjuridik. Härutöver arbetar vi med testaments- och arvsfrågor, personskaderegleringar, asylrätt och vissa sociala mål m.m. Byrån tillhandahåller även allmän rådgivning.