Välkommen till Advokatbyrån Tomas Malm AB

Byråns verksamhet är huvudsakligen inriktad på familjerätt och brottmålsjuridik. Härutöver arbetar vi med testaments- och arvsfrågor, personskaderegleringar, asylrätt och vissa sociala mål m.m. Byrån tillhandahåller även allmän rådgivning.

Tjänster

Familjerätt

Brottsmål / Försvararuppdrag

Brottsoffer / Målsägande

Sociala Mål

Rådgivning

Priser

Advokatbyrån Tomas Malm AB

Byråns verksamhet är huvudsakligen inriktad på familjerätt och brottmålsjuridik. Härutöver arbetar vi med testaments- och arvsfrågor, personskaderegleringar, asylrätt och vissa sociala mål m.m. Byrån tillhandahåller även allmän rådgivning.

De personuppgifter som Advokatbyrån samlar in i samband med ärenden, behandlas enligt gällande lagar och förordningar. Uppgifter samlas in för att advokatbyrån skall kunna fullgöra sitt uppdrag att företräda dig som kund, för att kommunicera med dig, din motpart, domstolar etc, samt för att kontrollera och undvika eventuella jävsförhållanden. Ifrågavarande uppgifter sparas så länge ovannämnda behov föreligger.

Kontakt

Bokning av möten
All bokning av möten sker via telefonkontakt.