Företaget

Företaget som är inriktat på humanjuridik, bedrivs som aktiebolag, där jag, Tomas Malm, utgör den enda verksamma juristen. Det är således jag som handlägger bolagets samtliga juridiska ärenden, vilket innebär att det är jag personligen som ansvarar för samtliga delar av era uppdrag.

Historik

Efter juristexamen vid Lunds Universitet 1985, så arbetade jag som notarie vid Växjö tingsrätt fram t.o.m 1987. Därefter arbetade jag vid advokatbyråer i Torsby och i Linköping, innan jag 1991 återvände till Växjö för tjänstgöring vid Allmänna Advokatbyrån i Växjö. År 1998 startade jag sedan nuvarande egna praktik.

Jag är sedan 1991 ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

Kontakt

Bokning av möten
All bokning av möten sker via telefonkontakt.