Priser

Till stor del arbetar jag med ärenden inom områden där det finns möjligheter för er att erhålla ekonomisk subvention, i form av försäkringsrättsligt rättsskydd eller statlig rättshjälp, vilket jag i förekommande fall hjälper er att ansöka om. I dessa typer av ärenden har ni bara att svara för ett självriskbelopp, och timarvodet för mitt arbete styrs i dessa ärenden av den timersättningsnivå som årligen fastställs av riksdagen. Närmare uppgifter om priser och kostnader kan ni erhålla via telefon, 0470-402 44.

Kontakt

Bokning av möten
All bokning av möten sker via telefonkontakt.
  • 0470-402 44
  • 0470-402 46
  • Storgatan 17, Växjö
  • Storgatan 17, 352 30 Växjö
  • adv.tomas.malm@telia.com
  • Org.nr: 556872-4537