Brottsoffer / Målsägande

Jag har under en lång rad av år arbetat aktivt med straffrättsliga frågor, såväl som försvarsadvokat som målsägandebiträde, och vid behov kan jag därför hjälpa såväl dig som är misstänkt för att ha begått brott som dig som utsatts för någon brottslig gärning.

Målsägandebiträde

Den som utsatts för ett brott kan ofta vara i behov av hjälp från en advokat. Det kan exempelvis röra frågor kring rätten till skadestånd, men det kan även avse frågor om vad som rent faktiskt sker hos polis, åklagare och domstol. Som brottsoffer (eller målsägande, som man kallas under den rättsliga processen) kan man då ha rätt att kostnadsfritt få sig tilldelad ett så kallat målsägandebiträde. Ett sådant biträde har till uppgift att vara ett stöd för målsäganden under såväl ärendets utredning hos polisen som inför och under sakens hantering vid domstol. En vanligt förekommande sidouppgift
består då av att hjälpa till att beräkna och framställa krav på skadestånd gentemot gärningsmannen.

Det är många gånger viktigt och värdefullt att en ansökan om målsägandebiträde görs redan när brottsutredningen initieras hos polisen, eftersom tidiga åtgärder många gånger kan skapa bättre förutsättningar för ett gott slutresultat. Jag rekommenderar därför dig, som är brottsoffer, att du redan i samband med polisanmälan överväger ditt eventuella behov av ett målsägandebiträde. I samband med att så görs, så har du även alltid rätt att framhålla önskemål om att ett sådant
förordnande skall tilldelas någon särskilt angiven advokat.

Kontakt

Bokning av möten
All bokning av möten sker via telefonkontakt.